• <p style="font-size:300%;">Dům, který dýchá... </p>
<

Naše služby

 

 

 

ZELENÁ, VZDUCH, PROSTOR, ČISTOTA, ÚSPORA, DOTACE

 

Na vše můžeme zajistit dotace zelená úsporám!

 

 

 

 

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda je fasáda, která má vrchní plášť oddělen od obvodové stěny vzduchovou mezerou. Její funkčnost se zabezpečuje odvětráváním tohoto prostoru. V tomto prostoru dochází ke zrychlení proudění vzduchu, tzv. komínový efekt, díky čemuž je zajištěna cirkulace vzduchu. Tento mezi prostor je chráněn před vnějšími vlivy, vítr, déšť a sluneční záření, čímž se zabraňuje zdržování vlhkosti na povrchu tepelné izolace a umožňuje tak důkladně odvést vlhkost z konstrukce. Samotná vzduchová mezera již zajišťuje tepelnou izolaci, ale běžně se používají i tepelné izolace z minerální nebo kamenné vlny určené přímo pro tento typ fasády. Taková tepelná izolace má nižší objemovou hmotnost a je nenasákavá. Tepelná izolace je ještě chráněna paro-propustnou fólií.

Provětsrávané fasády?

Provětrávaná fasáda je systém venkovního obvodového pláště budovy, který umožňuje cirkulaci vzduchu mezi izolací a vnějším obvodovým pláštěm. Tento systém má několik funkcí a výhod:

  1. Izolace: Provětrávaná fasáda zlepšuje tepelnou izolaci budovy. Díky izolačnímu materiálu, který je umístěný mezi vnějším pláštěm a nosnou stěnou, dochází ke snížení tepelných ztrát v zimě a udržení chladu v létě.

  2. Odvlhčení: Cirkulace vzduchu za vnějším pláštěm umožňuje odvádění vlhkosti, což může zabránit vytváření plísní nebo hniloby v konstrukci.

  3. Estetika: Provětrávané fasády poskytují architektonickou flexibilitu a umožňují různé designové prvky a materiály, což přispívá k estetice budovy.

  4. Ochrana před povětrnostními vlivy: Vnější plášť fasády může sloužit jako ochrana před deštěm, sněhem, větrem a slunečním zářením, což prodlužuje životnost budovy a snižuje potřebu údržby.

  5. Energetická efektivita: Díky lepší tepelné izolaci může provětrávaná fasáda snížit energetickou náročnost budovy a tím i náklady na vytápění nebo chlazení.

Celkově lze říci, že provětrávaná fasáda je moderní a efektivní způsob, jak zlepšit energetickou účinnost budov, zajistit komfortní bydlení a zároveň poskytnout estetické možnosti při navrhování budov.

Historie provětrávané fasády

Provětrávané fasády mají historické kořeny, ačkoli moderní koncepty se vyvinuly až v průběhu 20. století. Zde jsou některá klíčová data z historie provětrávaných fasád:

19. století: Koncept provětrávaných fasád začal získávat na popularitě v průběhu 19. století, kdy architekti začali experimentovat s novými materiály a konstrukčními metodami. Domy této doby často používaly obvodové stěny s dutinou, což mohlo umožnit cirkulaci vzduchu.

1930–1940: Moderní koncept provětrávaných fasád se začal formovat ve 30. a 40. letech 20. století. V té době začali architekti a stavitelé zkoumat nové způsoby izolace a konstrukce obvodových plášťů s důrazem na tepelnou účinnost.

1950–1970: Během tohoto období došlo k dalšímu rozvoji technologií a materiálů pro izolaci a fasádní konstrukci. Architekti začali více zdůrazňovat funkci odvětrávání a kontroly vlhkosti v obvodových pláštích.

1980–1990: Provětrávané fasády se staly běžným prvkem v moderní architektuře ve 20. století. V tomto období byly vyvinuty specializované systémy pro provětrávané fasády, které zahrnovaly izolační materiály, ventilované vzduchové mezery a vnější obvodové materiály.

21. století: Moderní technologie a inovace přinášejí stále sofistikovanější systémy provětrávaných fasád, které jsou navrženy s ohledem na energetickou účinnost, udržitelnost a estetiku. Trendy v oblasti fasádního designu a konstrukce nadále reflektují potřeby energetické účinnosti a environmentální odpovědnosti.

Celkově lze říci, že provětrávané fasády prošly vývojem od jednoduchých konstrukcí s cirkulací vzduchu k sofistikovaným systémům, které kombinují funkčnost s estetikou a udržitelností.